Uspešno završen audit za najnoviju verziju IFS Food standarda

Krajem prošlog meseca u Mlekari Šabac objavljen je nenajavljeni audit za IFS Food 7.0, odnosno eksterna provera od strane sertifikacionog tela Quality Austria, pomoću kojeg se potvrđuje da je sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda u kompaniji u skladu sa zahtevima primenjivanog standarda. Mlekara Šabac nakon niza kontrolnih procedura, uspešno je završila i ovaj audit, čime je dokazala da se mlečni proizvodi proizvode u uslovima koji odgovaraju postavljenim zahtevima i koji obezbeđuju postizanje zadovoljavajućih karakteristika u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i odgovarajućih higijenskih zahteva u proizvodnji.

Naša kompanija poseduje najviše međunarodne sertifikate i to: IFS Food, ISO 9001:2015, HACCP i HALAL, koji garantuju vrhunski kvalitet i bezbednost proizvoda, bez obzira da li su namenjeni domaćem ili brojnim inostranim tržištima, kao i sertifikate sistema ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018, koji pokazuju opredeljenost kompanije za očuvanje životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih i efikasno upravljanje energijom.


Ovo je samo još jedna u nizu potvrda kompanijskog brenda, koji na domaćem tržištu postoji skoro čitav vek.

Ostavite odgovor