Uspešno završen još jedan audit za četiri sistema menadžmenta

Mlekara Šabac je od početka godine uspešno završila čak dva audita, jedan za IFS Food 7.0 kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja proizvodnjom u skladu sa zahtevima primenjivanog standarda i drugi koji se odnosi na četiri sistema menadžmenta:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001
  • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001
  • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001
  • Sistem menadžmenta energijom ISO 50001

„Auditori su bili veoma zadovoljni proverom navedenih sistema i njihova preporuka sertifikacionom telu Quality Austria biće kao i od sada, da zadržimo postojeće sertifikate. Sve ovo ne bi moglo biti ostvareno bez doprinosa zaposlenih koji svojim trudom i zalaganjem doprinose standardu i kvalitetu, po kojem je naša kompanija poznata“ – izjavila je Radenka Golubović, Senior menadžer za IMS i kontrolu kvaliteta.

Ostavite odgovor