Vesti

Naša kampanja bez „E“

Naša kampanja bez „E“ Brze promene u životu i globalizacija prehrambenih sistema, dovode nas u situaciju da nam se na meniju sve češće nalaze namirnice

Vesti

O novom vizuelnom identitetu

Novi logo dobro poznatih ukusa Mlekara Šabac ima novi logo kojim potrošacima poručuje Stvaramo s ljubavlju od 1931. godine Sigurni smo da među vama nema

Vesti

O novoj ambalaži Sirka i A la Kajmak

Mlekara Šabac veruje u neprestane inovacije koje rezultiraju prirodnim proizvodima u ambalaži koja može da se reciklira do 100% Jedinstveni sirni namazi A la Kajmak

Vesti

O Data Matrix tehnologiji

O Data Matrix tehnologiji Mlekarska industrija, kao i svaka druga grana privrede više ne može da računa na konkurentnost, na bilo kom tržištu, ukoliko ne

Vesti

O IFS sertifikatu

O IFS sertifikatu Mlekara Šabac ispunjava svetske standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda, čime je stekla IFS Food sertifikat – najviši sertifikat u proizvodnji hrane, izdat