Laboratorija Mlekare Šabac uspešno prošla još jednu PT šemu

Mlekara Šabac je, u okviru IMS sektora, učestvovala u međunarodnoj PT šemi, odnosno testiranju osposobljenosti laboratorije za ispitivanje određenih parametara u uzorcima, u sklopu oktobarske runde Progetto Trieste – Mycotoxins Proficiency Testing 2023.

Laboratorija Mlekare Šabac je učestvovala u testiranju Aflatoksina M1 u kravljem mleku. Materijali za testiranje su dobijeni u oktobru 2023, a rezultati su objavljeni početkom januara 2024. i pokazali su da je naša laboratorija uspešno prošla PT šemu za oba ispitivana uzorka.

PT šema se sprovodi tako što se od organizatora dobiju test uzorci, koje laboratorija ispita i rezultate pošalje organizatoru, koji zatim ocenjuje da li su ti rezultati u granicama prihvatljivosti i poredi ih sa rezultatima ostalih učesnika u PT šemi. U PT šemama učestvuju laboratorije iz celog sveta, od kojih je većina akreditovanih.

Progetto Trieste – Mycotoxins Proficiency Testing odnosi se na ispitivanje različitih mikotksina u hrani, a učestvovalo je ukupno 105 laboratorija iz 41 zemlje Evrope, Azije, Afrike, Severne i Južne Amerike, od kojih je 59 laboratorija učestvovalo u ispitivanju Aflatoksina M1.  

Naša laboratorija učestvuje u nekoliko PT šema godišnje, radi potvrđivanja  tačnosti mikrobioloških ispitivanja, ispitivanja Aflatoksina M1 u mleku, kao i ispitivanja ukupnog broja bakterija u sirovom mleku na Bactoscanu.

Veoma smo ponosni na ove rezultate, kao i na naše laborante koji su učestvovali u ovoj PT šemi.

Ostavite odgovor