Od pašnjaka do trpeze – proizvodi za vas i vašu porodicu

Prerađujemo mleko i proizvodimo ukusne mlečne i kiselo-mlečne proizvode. Naši dobro poznati brendovi
A la kajmak, Sirko, Šabačka, ali i novi proizvodi nastaju od visokokvalitetnog mleka sa domaćih farmi i
temelje se na kvalitetu bez kompromisa.